Loodgietersbedrijf J. Bode in vakblad KvINL van SEI

Loodgietersbedrijf Bode is erkend en iedereen moet het weten

Veel installateurs willen hun opdrachtgevers graag kenbaar maken dat ze niet met zomaar een bedrijf te maken hebben. Ze zijn erkend en willen dat ook laten weten. Loek van Zeeland, directeur-eigenaar van Loodgietersbedrijf J. Bode uit Rijswijk is zo’n installateur. De belettering op zijn bedrijfsauto’s latener geen enkel misverstand over bestaan. “Ken de erkende. Zeker is zeker” is de boodschap die het bedrijf zijn (potentiële) klanten wil meegeven.

Het is nog de erfenis van mijn schoonvader die het bedrijf bijna vijftig jaar geleden heeft opgericht, vertelt Van Zeeland. Hij heeft de slogan ooit eens verzonnen. Ik loop hier zo ongeveer vanaf mijn veertiende rond en zolang ik me kan heugen staat het al op de bedrijfswagens. Dus wanneer de auto’s vervangen moeten worden, laten we ze ook weer met deze slogan beletteren.

Maar het is beslist niet alleen uit eerbetoon dat hij de belettering handhaaft. Van Zeeland: Nee, ik vind het echt heel belangrijk te vertellen dat we een erkend bedrijf zijn. Ik schrik me soms een ongeluk van de installaties die sommige durven op te leveren. Met het loslaten van de eisen mag tegenwoordig iedereen een gasleiding aanleggen en geen mens die komt controleren of het ook deugdelijk is gedaan.

De slogan “Ken de erkende. Zeker is zeker” komt terug in verschillende uitingen van het bedrijf, zoals in de advertenties en op het briefpapier. Want, zo legt van Zeeland uit, het is van essentieel belang datde klant weet dat alles wat wij maken volgens voorschriften en normen wordt uitgevoerd